SLUŽBY

Profesionální zemní a výkopové práce

Služby

Zemní práce

  • Výkopy pro pokládku inženýrských sítí
  • Terénní úpravy
  • Demoliční práce

Výstavba inženýrských sítí

  • Inženýrské sítě pro obytné domy, průmyslové objekty i rodinné domy

Definitivní úprava povrchů

  • Zhotovení živičných komunikací a parkovišť
  • Pokládka betonové i žulové dlažby
  • Úprava lesních a polních cest
  • Úprava a zakládání travnatých ploch

Technika: pásová rypadla 3,5 – 6 t, kolové rypadlo 9,5t, nákladní vozidla 12-18t, veškerá hutnící mechanizace